Pobierz adobe flash player
Pobierz adobe flash player


Aktualności
             archiwum wiadomości

Aktualności

Zawiadomienie z dnia 20 września 2016 r. o zwołaniu w dniu 4 pażdziernika 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


W dniu 4 pażdziernika 2016 r. w Katowicach na ul. Korfantego 141 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich dotyczące likwidacji  stowarzyszenia.


Więcej informacji

Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zebrania, wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
2. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania oraz możliwości podejmowania prawomocnych uchwał w przedmiocie likwidacji stowarzyszenia.
3. Podjęcie uchwały o likwidacji stowarzyszenia.
4. Podjęcie uchwały o wyborze likwidatorów.
5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień rozpoczęcia likwidacji.
6. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu ewentualnego majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji.
7. Podjęcie uchwały o faktycznym zamknięciu stowarzyszenia (zamknięcie konta bankowego itd.).
8. Zamknięcie Walnego ZebraniaZawiadomienie z dnia 1 czerwca 2016 r. o zwołaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Zarząd Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich w Katowicach zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się dnia 15 czerwca 2016 r. o godzinie 12.00 w  Będzinie przy ul. Małobądzkiej 101.

Więcej informacji

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie Walnego Zebrania, wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.

2.Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania oraz możliwości podejmowania prawomocnych uchwał w przedmiocie wyboru i odwołania władz Stowarzyszenia oraz zmiany statutu Stowarzyszenia.

3.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Aleksandry Skowronek z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia – Sekretarza.

4.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Janusza Długosza do pełnienia funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia – Wiceprezesa.

5.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Jacka Rozmusa z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

6.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Mika Musila do pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia - Przewodniczącego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Marzeny Kopta z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Jacka Jedlińskiego do pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5, §17 ust.1 oraz §27 statutu Stowarzyszenia.

10.Zamknięcie obrad Zebrania.Zawiadomienie z dnia 1 września 2015 r. o zwołaniu w dniu 14 września 2015 r. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


Zgodnie z § 19 pkt.3 statutu Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich z siedzibą w Katowicach, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Prezes Zarządu zwołuje na dzień 14 września 2015 roku na godzinę 17:15  Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich.


Więcej informacji

Porządek obrad:

1. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia,
2. Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia,
3. Podjęcie Uchwały o powołaniu Janusza Długosza na stanowisko Wce prezesa zarządu
4. Pojęcie Uchwały o powołaniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia,
6. Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Stowarzyszenia,
7. Udzielenie absolutorium członkom zarządu Stowarzyszenia,
8. Udzielenie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
9. Przyjęcie rezygnacji z funkcji Wce prezesa zarządu Aleksandry Skowronek
10. Podjęcie Uchwały o przeznaczenie zysku/straty za 2014 r

 

Miejsce Walnego Zgromadzenia: Katowice, ul.Korfantego 141 (siedziba Metropolis)Spotkanie 21.05.2015 - Gość Specjalny: Profesor Jerzy Buzek, tamat spotkania: Fundusze Unijne dla firm


Zarząd  Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich ma zaszczyt  zaprosić Państwa na spotkanie, które odbędzie się 21 maja 2015 r. w sali konferencyjnej Hotelu Szafran Czeladź ul. Będzińska 82 o godz. 16.00.

Gościem spotkania będzie Pan Profesor Jerzy Buzek poseł do Parlamentu Europejskiego.

 

Wiodącym tematem spotkania będą Fundusze Unijne dla firm:

  • kryteria dostępności do funduszy,
  • wnioski o dotacje,
  • nowa perspektywa , nowe wyzwania.

Referaty wygłoszą:
Profesor Jerzy Buzek - „Rozwój regionu w oparciu o Fundusze Unijne, perspektywy edukacji dla młodych ludzi.”
Pan Tomasz Delowski - „Projekty inwestycyjne i rewitalizacyjne w nowej perspektywie finansowej. Praktyczne zasady pozyskiwania środków.”
Pan Tadeusz Koperski i dr Jerzy Kopyczok - „Koncepcja regionalnego operatora ds. przywracania terenów zdegradowanych do działalności społeczno-gospodarczej.

 

Warunki udziału w spotkaniu:
Opłata cateringowa wynosi 50 zł, którą proszę wpłacić jako potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18 maja ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na konto SAPŚ: 16 1090 2008 0000 0001 1436 0478

 Do pobrania:  Zaproszenie na spotkanie.pdf  


Zawiadomienie z dnia 26 listopada 2014 r. o zwołaniu na dzień 10 grudnia 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aktywnych Przedsiębiorców Śląskich


NWZCz odędzie się o godz. 15:00 w siedzibie SCN w Sosnowcu ul.Grota Roweckiego 203.

Spotkanie 25.11.2014 (WTOREK) - Gość Ekspert: Małgorzata Handzlik - Prezes Contact Europe oraz Prezydent Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza


Gość Ekspert : Małgorzata Handzlik – Prezes Contact Europe

 

Małgorzata Handzlik europoseł z 10 letnim doświadczeniem w parlamencie europejskim stworzyła pierwszą w Polsce profesjonalną firmę zajmującą się lobby biznesowym.


 

Do pobrania:  ContactEurope oferta vs skrócona.pdf  

Spotkanie obędzie się ze specjalnym udziałem prezydenta Dąbrowy Górniczej pana Zbigniewa Podrazy

 

Tematyka prezentacji Prezydenta:
Projekty i przedsięwzięcia wpływające na rozwój miasta oraz przedsiębiorczość w Dąbrowie Górniczej.

Partnerem spotkania jest firma Allianz TUiR Polska S.A.

 


Więcej informacji

Pierwszym krokiem do stworzenia solidnego zabezpieczenia jest analiza ryzyk związanych z posiadanym majątkiem, pracownikami, dostawcami, odbiorcami oraz z działaniami organów skarbowych i ZUS. Specjaliści Agencji Allianz biorą pod uwagę wszystkie czynniki aby zarekomendować optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy.

 

Firma to aktywa, które generują przychody, zespół pracowników, maszyny, urządzenia, środki transportu, nieruchomości, surowce, towary, środki finansowe. Każdy z wymienionych elementów niesie ze sobą pewne ryzyka, które – mówiąc obrazowo – możemy spakować do swojej torby i wynieść z Twojej Firmy. Zanim to zrobimy, musimy sprawdzić, o jakie ryzyka chodzi. Dzięki analizie ustalimy, czy nie płacisz składek za ryzyka, które nie występują w Twojej Firmie. Możesz nam zaufać: specjalizujemy się w prowadzeniu kompleksowego audytu ryzyka w przedsiębiorstwie.

 

Twoja Firma działa w konkurencyjnym otoczeniu pod dużą presją a poprzeczka wciąż idzie w górę. Relacje z klientami, dostawcami, konkurentami oraz organami administracyjnymi są obciążone ogromnym ryzykiem. Straty osób trzecich wynikające z wadliwie wykonanej usługi, powstania usterek w produktach czy obiektach budowlanych generują często wysokie roszczenia. Możemy je zabezpieczyć ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, a zaufanie między kontrahentami wzmocnić gwarancjami kontraktowymi.

 

Pracownicy to najcenniejsze aktywa większości przedsiębiorstw. Nieograniczony dostęp do specjalistycznej opieki medycznej oraz świadczenia wspomagające powrót do zdrowia pracownika mogą zbudować Twoją przewagę na konkurencyjnym rynku pracy. Mogą też zwiększyć efektywność działania przedsiębiorstwa, między innymi poprzez obniżenie absencji załogi. Poczucie bezpieczeństwa Twoich pracowników i ich rodzin może pozytywnie wpłynąć na wyniki osiągane przez Twoją Firmę.